Přihlášky do soutěže 2022/2023

Letošní ročník soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR odstartuje v průběhu září 2022 regionálními koly a vyvrcholí počátkem června 2023 celostátním finále v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

V případě nepříznivé epidemiologické situace bude soutěž realizována distančně formou on-line testu.

Přihlásit se můžete do 27. 10. 2022 na adrese pořádající střední školy ve vašem regionu.

Přehled všech kontaktů najdete zde:

POŘADATEL KONTAKT KRAJ – OBLAST
SPŠCH Brno mladychemik@spschbr.cz Jihomoravský
MSŠCH Praha mlady_chemik@mssch.cz Praha
Středočeský
Jihočeský
SPŠCH Pardubice cebis@czech-marketing.com< Pardubický
Královéhradecký
Středočeský
Liberecký
Vysočina
SOŠTZ Lovosice venclickova@soslovo.cz Ústecký

SPŠ Hranice voldanovap@spshranice.cz Přerovsko
Novojičínsko
SŠLCH Olomouc hradilova@sslch.cz Olomoucko
SPŠCH Ostrava dana.vankova@spsch.eu Moravskoslezský
ISŠ-COP Valašské Meziříčí jtyserova@isscopvm.cz Zlínský
SUPŠ Karlovy Vary hana.zagyi@supskv.cz Karlovarský
Plzeňský
SPŠ Otrokovice snajdar@spsotrokovice.cz okres Uherské Hradiště
Otrokovice
SŠO a VOŠ České Budějovice souckova@sso.cz Jihočeský
Označeno v Nezařazené

Rozhovor s učitelkou vítěze 2021/2022

 

 
 

Označeno v Nezařazené

Rozhovor s vítězem 2021/2022

 

 
 

Označeno v Nezařazené

Závěrečná tisková zpráva 2021/2022

 

 
 

Označeno v Nezařazené

1. tisková zpráva 2021/2022

 

 
 

Označeno v Nezařazené

Regionální kola ukončena, přípravy na finále vrcholí

Protože všechna regionální kola byla úspěšně ukončena a termín celostátního finále se blíží (16. 6. 2022), realizační tým soutěže pracuje na plné obrátky. Učitelé finalistů s předstihem obdrželi přehled požadovaných znalostí a praktických dovedností, aby své žáky mohli důkladně připravit. Finálový den nabídne nejen chvíle napětí, ale i pestrý doprovodný program: kromě tradiční exkurze v prostorách fakulty to budou i ukázky efektních pokusů, přednáška pro učitele nebo science show Dr. Michaela Londesborougha. Finalisté a jejich doprovod také bezplatně poobědvají v menze a v případě zájmu přespí na fakultních kolejích. Slavnostního vyhlášení výsledků a předání hodnotných cen se zúčastní významní hosté z řad partnerů soutěže. Věříme, že celostátní finále se stane pro všechny účastníky silným zážitkem, který si dlouho uchovají v paměti.

science show Dr. Michaela Londesborougha

Označeno v Nezařazené

Proběhla krajská kola soutěže

Ve čtvrtek 27. 1. 2022 se uskutečnila krajská kola soutěže, která z důvodu nepříznivé covidové situace proběhla distančně formou on-line testu. Více než 1 500 žáků ze všech zúčastněných krajů absolvovalo test teoretických znalostí, který se skládal z 33 otázek zaměřených na základní chemické vědomosti: určování prvků, správné názvosloví, tvoření a vyčíslování rovnic, chemické výpočty apod. Nechyběly ani zábavné otázky v podobě chemických rébusů, doplňovaček a křížovky. Na vypracování testu byl stanoven limit 70 minut. Testování probíhalo hladce a bez technických problémů, za což patří poděkování IT společnosti Cirque. 15–30 nejúspěšnějších řešitelů z každého regionu postoupí do regionálního finále, které prověří laboratorní dovednosti soutěžících. Termín regionálního finále určí pořádající střední škola podle aktuální epidemiologické situace.

Všem postupujícím přejeme mnoho úspěchů v dalších fázích soutěže!

Označeno v Nezařazené

Krajská kola soutěže proběhnou distančně 27. 1. 2022

Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace se krajská kola soutěže uskuteční distančně formou online testu, a to 27. ledna 2022 (cca 9.00–16.00). Přesný čas testování a podrobnější informace obdrží všichni žáci i učitelé v první třetině ledna. Pokud to situace dovolí, další fáze soutěže už bychom rádi realizovali obvyklým způsobem, tj. prezenčně.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem žákům i učitelům pevné zdraví!

Označeno v Nezařazené

Školních kol se zúčastnilo více než 17 000 žáků

Soutěž Mladý chemik se v letošním ročníku opět těší enormnímu zájmu. Během školních kol, která probíhala od září do konce listopadu, bylo testováno 17 075 žáků z 612 ZŠ. Jedná se o téměř dvojnásobnou účast oproti loňsku a dosažení stejně vysokých čísel, jaká panovala v předcovidovém období. Do krajských kol postoupilo celkem 1 654 soutěžících.

Děkujeme všem žákům a učitelům za účast v 1. kole a postupujícím přejeme mnoho úspěchů v dalších fázích soutěže!

Označeno v Nezařazené

Přihlášky do soutěže 2021/2022

Letošní ročník soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR odstartuje v průběhu září 2021 regionálními koly a vyvrcholí počátkem června 2022 celostátním finále v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

V případě nepříznivé epidemiologické situace bude soutěž realizována v on-line prostoru.

Přihlásit se můžete na adrese pořádající střední školy ve vašem regionu.

Přehled všech kontaktů najdete zde:

POŘADATEL KONTAKT KRAJ – OBLAST
SPŠCH Brno mladychemik@spschbr.cz Jihomoravský
MSŠCH Praha mlady_chemik@mssch.cz Praha
Středočeský
Jihočeský
SPŠCH Pardubice cebis@czech-marketing.com Pardubický
Královéhradecký
Středočeský
Liberecký
Vysočina
SOŠTZ Lovosice jarkaven@seznam.cz Ústecký
SPŠ Hranice voldanovap@spshranice.cz Přerovsko
Novojičínsko
SŠLCH Olomouc hradilova@sslch.cz Olomoucko
SPŠCH Ostrava dana.vankova@spsch.eu Moravskoslezský
ISŠ-COP Valašské Meziříčí jtyserova@isscopvm.cz Zlínský
SUPŠ Karlovy Vary hana.zagyi@supskv.cz Karlovarský
Plzeňský
SPŠ Otrokovice snajdar@spsotrokovice.cz okres Uherské Hradiště
Otrokovice
SŠO a VOŠ České Budějovice souckova@sso.cz Jihočeský
Označeno v Nezařazené