Videoklip – celostátní finále 2017

Označeno v Nezařazené

Rozhovor s vítězem 2016/2017

Označeno v Nezařazené

Rozhovor s učitelem vítěze 2016/2017

Označeno v Nezařazené

Závěrečná tisková zpráva 2016/2017

Označeno v Nezařazené

5. ročník celostátního finále zná svého vítěze

V úterý 16. června 2017 se v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice uskutečnil 5. ročník celostátního finále soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR. Absolutním vítězem a králem mladých chemiků pro rok 2017 se stal Vojtěch Kříž ze ZŠ a MŠ Písek u Jablunkova. Na druhém místě skončil Karel Chwistek ze ZŠ Otická Opava a bronzovou příčku obsadil Arťom Sukhanov ze ZŠ Palackého Ústí nad Labem. Prvních pět finalistů si kromě hodnotných cen v podobě notebooku, tabletu, chytrých hodinektelefonů odneslo i Cenu děkana FChT UPa – příslib přiznání stipendia v případě pozdějšího studia na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Oceněno bylo všech 39 finalistů včetně učitelů tří nejlepších žáků, kteří obdrželi Bronzovou pamětní medaili Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice za zvyšování zájmu žáků o studium chemie. Kompletní výsledky najdete zde, seznam cen a předávajících hostů zde.

Všichni finalisté prokázali vysokou míru znalostí a dovedností, takže je právem můžeme považovat za velké naděje našeho oboru. Poděkování patří všem partnerům soutěže, kteří Mladého chemika v průběhu roku podporovali a bez jejichž přispění by se tak rozsáhlé klání nemohlo uskutečnit. A velký dík si zaslouží také učitelé, kteří dokázali své žáky pro chemii nadchnout a kterým vděčíme za to, že popularita soutěže rok od roku stoupá. Letošních téměř 14 000 zúčastněných žáků je toho jasným dokladem.

Označeno v Nezařazené

3. tisková zpráva 2016/2017

Označeno v Nezařazené

Harmonogram finálového dne

Označeno v Nezařazené

2. tisková zpráva 2016/2017

Označeno v Nezařazené

Regionální kola skončila, přípravy na finále zahájeny

Ve všech krajích úspěšně proběhla regionální kola soutěže, během kterých Mladý chemik zaznamenal rekordní účast: v letošním roce se klání zúčastnilo 13 859 žáků z 545 základních škol. V tuto chvíli již známe jména 40 celostátních finalistů. Jejich učitelé obdrželi přehled požadovaných znalostí a praktických dovedností, které mohou být obsahem celostátního finále. Zadání úloh bude respektovat Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Přejeme všem finalistům úspěšné absolvování přijímacích zkoušek na střední školy i gymnázia a následnou ničím nerušenou přípravu na celostátní finále!

Kompletní seznam soutěžících a bližší informace k průběhu celostátního finále najdete zde.

Označeno v Nezařazené

Mladý chemik je vítězným personálním projektem roku 2016

Ve čtvrtek 10. 11. se uskutečnilo celostátní finále Ceny personalistů, které rozhodlo o nejlepším personálním projektu roku 2016. Absolutním vítězem se stal projekt s názvem „10 let soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika“. Cenu od Klubu zaměstnavatelů převzal personální ředitel společnosti Agrofert Ing. Daniel Rubeš a jeho kolegyně Mgr. Jaroslava Doležalová, kteří před deseti lety stáli spolu se společností SynthesiaSPŠCH Pardubice u zrodu soutěže.
Blahopřejeme Mladému chemikovi k významnému úspěchu, lepší dárek si k desátým narozeninám nemohl přát!
Více informací najdete na stránkách Klubu zaměstnavatelů nebo společnosti Agrofert.

Označeno v Nezařazené