SOUTĚŽ

Celostátní finále soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika České republiky se koná v místě, kde se před lety soutěž zrodila. V roce 2007 se Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích ve spolupráci se společností Synthesia, členem skupiny Agrofert, rozhodly uspořádat první ročník chemického klání, které by žáky 9. tříd skutečně bavilo. Které by rozvíjelo jejich tvůrčí schopnosti a které by chemii představilo jako vědu hravou a zábavnou, praktickou i poetickou, jako disciplínu, která má budoucnost, protože skýtá široké možnosti studijního i pracovního uplatnění.

Podařilo se. Soutěž se setkala s úspěchem a stala se z ní tradice. Jen v pardubickém regionu se jí v loňském školním roce zúčastnilo více než 5 000 žáků základních škol. A protože „mladý chemik“ se úspěšně rozrostl napříč republikou (celkem soutěžilo více než 15 000 žáků), čas uzrál k tomu, aby vzniklo celostátní finále. Sedmý ročník celostátního finále se uskuteční 11. června 2019 v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice a přivítá 40 nejlepších aspirantů chemie ze všech krajů, kde proběhla regionální kola. Ti se formou testu a praktické zkoušky v laboratoři utkají o pomyslný titul mistra republiky. Díky podpoře Svazu chemického průmyslu ČR (vyhlašovatel, pořadatel a generální partner), Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice (pořadatel a partner), Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR (spoluvyhlašovatel) a společnostem Dow Europe, SYNTHOS Kralupy, UNIPETROL RPAAGROFERTAVX Czech Republic a SPOLCHEMIE (partneři) budou všichni finalisté odměněni hodnotnými cenami.

Svaz chemického průmyslu ČR MŠMST