Proběhla krajská kola soutěže

V úterý 26. 1. 2021 se uskutečnila krajská kola soutěže, která z důvodu pandemie covid-19 probíhala distančně formou on-line testu. 880 žáků ze všech zúčastněných krajů absolvovalo test teoretických znalostí, který se skládal z 34 otázek zaměřených na základní chemické vědomosti: určování prvků, správné názvosloví, vyčíslování rovnic, chemické výpočty, poznávání laboratorního vybavení apod. Na vypracování testu byl stanoven limit 70 minut. Třicet nejúspěšnějších řešitelů z každého regionu postoupí do regionálního finále, které prověří laboratorní dovednosti soutěžících. Termín regionálního finále určí pořádající střední škola podle aktuální epidemiologické situace.

Výsledky krajských kol budou rozeslány učitelům koordinátory soutěže v jejich regionu.

Všem postupujícím přejeme mnoho úspěchů v dalších fázích soutěže!

Označeno v Nezařazené