Regionální kola ukončena, přípravy na finále vrcholí

Protože všechna regionální kola byla úspěšně ukončena a termín celostátního finále se blíží (16. 6. 2022), realizační tým soutěže pracuje na plné obrátky. Učitelé finalistů s předstihem obdrželi přehled požadovaných znalostí a praktických dovedností, aby své žáky mohli důkladně připravit. Finálový den nabídne nejen chvíle napětí, ale i pestrý doprovodný program: kromě tradiční exkurze v prostorách fakulty to budou i ukázky efektních pokusů, přednáška pro učitele nebo science show Dr. Michaela Londesborougha. Finalisté a jejich doprovod také bezplatně poobědvají v menze a v případě zájmu přespí na fakultních kolejích. Slavnostního vyhlášení výsledků a předání hodnotných cen se zúčastní významní hosté z řad partnerů soutěže. Věříme, že celostátní finále se stane pro všechny účastníky silným zážitkem, který si dlouho uchovají v paměti.

science show Dr. Michaela Londesborougha

Označeno v Nezařazené