Proběhla krajská kola soutěže

Ve čtvrtek 27. 1. 2022 se uskutečnila krajská kola soutěže, která z důvodu nepříznivé covidové situace proběhla distančně formou on-line testu. Více než 1 500 žáků ze všech zúčastněných krajů absolvovalo test teoretických znalostí, který se skládal z 33 otázek zaměřených na základní chemické vědomosti: určování prvků, správné názvosloví, tvoření a vyčíslování rovnic, chemické výpočty apod. Nechyběly ani zábavné otázky v podobě chemických rébusů, doplňovaček a křížovky. Na vypracování testu byl stanoven limit 70 minut. Testování probíhalo hladce a bez technických problémů, za což patří poděkování IT společnosti Cirque. 15–30 nejúspěšnějších řešitelů z každého regionu postoupí do regionálního finále, které prověří laboratorní dovednosti soutěžících. Termín regionálního finále určí pořádající střední škola podle aktuální epidemiologické situace.

Všem postupujícím přejeme mnoho úspěchů v dalších fázích soutěže!

Označeno v Nezařazené