Regionální finále proběhlo formou on-line testu

Ve středu 21. 4. 2021 se uskutečnilo regionální finále soutěže, které bylo z důvodu protiepidemických nařízení realizováno distančně formou on-line testu. 290 žáků ze všech zúčastněných krajů absolvovalo náročnější test teoretických znalostí, který se skládal z 22 otázek zaměřených na obtížnější názvosloví, správný zápis reakcí, vyčíslování rovnic, chemické výpočty a další chemické znalosti. Na vypracování testu byl stanoven limit 70 minut. 40 nejúspěšnějších řešitelů postoupilo do celostátního finále (15. 6. 2021, distančně formou on-line testu). Bližší informace k průběhu národního finále budou učitelům sděleny během května.

Přejeme všem postupujícím mnoho úspěchů v závěrečné fázi soutěže!

Označeno v Nezařazené